1. LED гудамжны гэрэлтүүлгийн 5 зохион байгуулалт

  • а. нэг талын
  • б. хоёр талын шаталсан
  • в. хоёр талын тэгш хэмтэй
  • г. төв тэгш хэмтэй
  • д. хөндлөн түдгэлзүүлэлт

2. 2 ширхэг LED гудамжны гэрлийн хооронд хэдэн метр байх вэ?

Замын өргөн3-5 сая6-8 сая9-11 сая12-18 сая
Гэрлийн тавиурын өндөр4 сая6 сая8 сая12 сая
GAP8-12 сая15-20м25-30м30-50м
Дэнлүүний зохион байгуулалтабгг
Замын төрөлОрон сууцны гудамжХөдөөний замХотын төв замШуурхай зам